Café đenQuán ven đường

Kính Thánh Quan Thầy Giuse | James Lập

James Lập
***

Kính lạy Thánh Giuse là Thánh Cả
Chính Ngài là Gia chủ của Thánh Gia
Và Quan Thầy Thêm Sức của tệ gia
Xin che chở hộ phù con luôn mãi.

Lạy Thánh Cả, vị Quan Thầy chí ái
Luôn âm thầm thực hiện ý Chúa Cha
Như sứ thần hiện đến đã truyền ra
Không chậm trể cũng không hề vấn đáp.

Việc đầu tiên là lo phần cung cấp
Mọi nhu cầu cần thiết của từng ngày
Cho Giêsu và Mẹ Thánh của Người
Từ ăn mặc đến những điều cần thiết.

Thứ đến là bảo vệ toàn Gia Thất
Khỏi bàn tay độc ác Hê-rô-đê
Dù lặn lội cực khổ vẫn không nề
Sang Ai-Cập rồi về Na-za-rét.

Luôn biện hộ những khi nào cần thiết
Cho Giê-su và Mẹ Maria
Ai cả gan đụng chạm đến tức là
Ngài chắc chắn thi hành theo vụ lệnh.

Khi lâm chung Ngài nằm trên giường bệnh
Một bên thì có chính Chúa Giê-su
Còn bên kia là Mẹ rất nhân từ
Ôi cái chết thật muôn vàn diễm phúc.

Năm hai mươi bước sang năm hai mốt*
Chúc mừng trăm rưỡi năm** chức Quan Thầy.
Toàn thế giới chỉ có một không hai
Xin che chở chúng con trên hoàn vũ.

James & Joseph Lập

__________________________________________________

* ĐGH Phanxicô công bố Năm Thánh Giuse: 8.12.2020 – 8.12.2021
** ĐGH Chân phúc Piô IX công bố Thánh Giuse là Quan Thầy Giáo Hội hoàn vũ: 8.12.1870

Giovanni Battista Pittoni – Der Tod des hl. Joseph – 1530 – Bavarian State Painting Collections

Bài liên quan

Back to top button