Lá thư cuối cùng của Cha Adrien Villard (Triệu Bá Vi)

Quán Ven Đường: Như các bạn đã biết, anh Michael Nguyen là cựu chủng sinh Thánh Quí, Cái Răng Cần Thơ. Anh vừa gởi cho chúng tôi bức thư cuối cùng của Cha Villard gởi cho anh. Chúng tôi xem đây như là bút tích hiếm hoi gởi đến cho các bạn học trò của Cha ngày xưa…

01… … đây là lá thư cuối cùng cha Villard viết cho tôi 10 Avril 2015. Sau bức thư này, tôi không viết cho ngài nữa!  Vài lần điện thoại cho ngài, tiếng nói của ngài yếu hẳn đi, kèm theo những tiếng thở dốc vì mệt, vậy mà vẫn thích nói “… Quatre vingt quinze, je marche…”.  Mỗi lần gọi, tôi phải tìm cách chào tạm biệt Cha khi thấy ngài phải cố gắng quá sức để nói chuyện.  Bây giờ thì ngài không cần phải cố gắng nữa!
Tôi không học Cha Villard ngày nào, nhưng có một cái duyên rất đặc biệt với ngài.
Cùng với những học trò của ngài, chúng ta cùng cầu xin cho linh hồn ngài yên nghỉ trong tình yêu Chúa.

Michael Nguyen

IMG_0008[1]