Café đenQuán ven đường

Thánh Lễ trực tuyến – Chúa Nhật IV Phục Sinh năm A ngày 03.05.2020

Thánh Lễ trực tuyến – CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH NĂM A
do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự.
Cử hành lúc 5g30 sáng Chúa Nhật, ngày 03 tháng 05 năm 2020
tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.

Fourth Sunday of Easter | English Mass | May 3rd, 2020 (Live)

Mass in English at 9:30 AM on Sunday, May 3rd, 2020,
at Notre Dame Cathedral of Saigon.
Presider: Rev. Joseph Dao Nguyen Vu

MESSE DU 4ème DIMANCHE DE PÂQUES

MESSE DU 4ème DIMANCHE DE PÂQUES – Année A
à 10h30, le 3 Mai 2020 en direct de la Cathédrale Notre Dame de Saïgon
RDV. à la chaîne youtube du diocèse Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Bài liên quan

Back to top button