Lễ Tạ Ơn 75 năm thành lập Chủng Viện Philipphê Minh Vĩnh Long [phần 2]

Huy Le

Chúng tôi đưa lên nhiều hình ảnh với hy vọng các bạn tìm thấy những khuôn mặt quen thuộc ngày xưa, nhưng có thể đã không gặp lại từ rất lâu…