Café To GoQuán ven đường

RIP | Anh Phaolô Lê Tấn Phòng, Thành Triệu, Phú Đức, Bến Tre

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Anh em Cựu P. Minh Vĩnh Long trân trọng báo tin:

PHAOLÔ LÊ TẤN PHÒNG

Sanh năm 1960

Cựu Philipphê Minh 71′

Mất lúc 2 g Thứ Hai 17.07.2023

TL An táng 9 giờ 30 Thứ Tư 19.07.2023
tại Nhà Thờ Phú Đức, Bến Tre.

Anh em giúp lời cầu nguyện,
xin Chúa sớm rước linh hồn anh Phaolô
về hưởng Nhan Thánh Chúa trên nước Thiên Đàng.

Trân trọng báo tin và chân thành phân ưu cùng gia quyến.
Tm. anh em cựu P. Minh Vĩnh Long

Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button