RIP | Anh Phêrô Hồ Văn Đến (Mỹ Chánh)

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long báo tin:

ANH PHÊRÔ HỒ VĂN ĐẾN

(Cựu P. Minh lớp 67)

Đã được Chúa thương gọi về
lúc 3 giờ ngày Thứ Sáu 9 tháng 7 năm 2021
tại Mỹ Chánh, Vĩnh Long.

Thọ 67 tuổi

Thánh Lễ An Táng tại Nhà Thờ Mỹ Chánh

Anh em góp lời cầu nguyện cho linh hồn anh Phêrô.
Xin Chúa nhân lành sớm đưa linh hồn anh về nơi chốn thanh nhàn.

Trân trọng báo tin và thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Tm. BĐD cựu P. Minh Vĩnh Long

Lâm Hữu Tài

***

VÀI HÌNH ẢNH ANH PHÊRÔ

TCV P. Minh Vĩnh Long. Lớp 67.
Ảnh chụp ngày 7.9.2016 – Họp Mặt CCS P. Minh tại Chủng Viện Vĩnh Long