Café đenQuán ven đường

Chúa Giêsu gọi ông Matthêu | Truyện 19 | Súp tối

Tam Le biên tập – Scarlett Le chuyển ngữ

Khi đến Capharnaum, Chúa Giêsu thấy một người tên là Matthêu, ngồi nơi trạm thu thuế.

Người nói: Anh hãy theo tôi! Ông ta đứng dậy đi theo Người.

Khi Chúa Giêsu dùng bữa tại nhà ông ấy.

Có nhiều người thu thuế và tội lỗi đến ăn cùng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ Người.

Thấy vậy, các người Pharisêu nói với các môn đệ Người:

“Tại sao Thầy các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và phường tội lỗi như vậy?”

Nghe thấy thế, Chúa Giêsu nói: “Người khỏe mạnh không ai cần đến thầy thuốc, chỉ người người đau yếu mới cần.”

“Hãy về học cho biết ý nghĩa câu nầy: Ta chuộng nhân nghĩa, chứ không cần lễ tế. Vì tôi đến không để kêu gọi những người công chính, mà là kêu gọi những kẻ tội lỗi sám hối ăn năn.

HẾT

Good News Productions,
International and College Press Publishing Co.
Artist Paula Nash Giltner
www.theglobalgospel.org

  • Đón xem câu chuyện kế tiếp: Ông Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết
    — —
  • Xem lại truyện đã đăng trong mục Súp Tối của Quán Ven Đường

01. Truyền tin cho ông Zacaria
02. Gioan chào đời
03. Thiên thần truyền tin
04. Đức Maria viếng thăm bà Elisabeth
05. Chúa Giêsu giáng sinh
06. Các nhà chiêm tinh từ phương Đông
07. Trốn thoát sang Ai Cập
08. Dâng tiến Chúa Giêsu cho Thiên Chúa
09. Ngồi giữa các bậc thầy Do Thái
10. Ông Gioan Tẩy Giả, người dọn đường
11. Chúa Giêsu chịu Phép Rửa
12. Chúa Giêsu chịu cám dỗ
13. Chúa Giêus bắt đầu rao giảng
14. Chúa Giêsu chữa lành người bị quỉ ám
15. Chúa Giêsu chữa lành bà mẹ vợ ông Simon
16. Chúa Giêsu gọi 4 môn đệ đầu tiên
17. Chúa Giêsu chữa lành người bệnh phong
18. Chúa Giêsu chữa người bại liệt
19. Chúa Giêsu gọi ông Matthêu

Bài liên quan

Back to top button