Café To GoQuán ven đường

RIP | Bà Cêcilia Dương Thị Ngọc (Chị của Dương Hùng Tính)

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Nhóm anh em cựu P. Minh tại Sài Gòn vừa nhận tin:

BÀ CÊCILIA DƯƠNG THỊ NGỌC

Hưởng thọ 84 tuổi

Bà Cêcilia là Chị của
Anh Dương Hùng Tính (Anh quốc)
(Mặc Bắc, cựu P. Minh lớp 64)

Bà Cêcilia vừa được Chúa gọi về.
Linh cửu được quàn tại 315 D, Điện Biên Phủ, quận 3, TPHCM

Tẩn liệm vào lúc 18 giờ, ngày 11.12.2023
Thứ Ba 12.12.2023: Thánh lễ tại gia lúc 18 giờ.
Lễ An Táng: 5 giờ sáng Thứ Tư 13.12.2023
tại Nhà Thờ Vườn Chuối.

Xin anh em hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Bà Cêcilia
sớm được về hưởng nhan thánh Chúa.

Thành kính phân ưu với anh Tính và gia quyến.

TM. anh em cựu P. Minh tại Sài Gòn
Nicolas Phan Văn Hồng

Bài liên quan

Back to top button