Café To GoQuán ven đường

RIP | Lm. Gioan Lưu Mai Khiên SVD

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Gia đình Gioan 23 đau buồn báo tin:

Linh mục GIOAN LƯU MAI KHIÊN SVD
(Societas Verbi Divini)

  • Cựu chủng sinh Gioan 23 lớp 69.
  • Cựu Giám đốc Học viện Ngôi Lời (Divine Word College) tại Iowa.
  • Cha sở giáo xứ Phục Sinh Florissant, St. Louis, USA.
  • Ngân Khánh Linh mục năm 2017.

Cha đã được Chúa gọi về lúc 09g26 phút
ngày 26.5.2022 tại Hoa Kỳ.

Hưởng thọ 64 tuổi.

Xin Chúa ban phần thưởng Phục Sinh
và cho Cha Gioan được hưởng vinh phúc trên Thiên Đàng.

Tm Ban Đại diện Ccs. Gioan 23

Jac. Dương Tiến Dũng

Hình ảnh kỷ niệm Cha Gioan LƯU MAI KHIÊN với lớp 69 Tiểu chủng viện Gioan 23 ngày 09/7/2009 dịp lớp kỷ niệm 40 năm ngày vào Chủng viện.

Làm trọng tài thi đấu Bóng chuyền năm 1970.

Họp mặt với các bạn lớp 69.

Thăm hỏi cha Giuse Bùi Hoàng, Cha sở giáo xứ NVHB

Cha bạn cùng lớp: cha Lêô Thanh – Cha Đặng Tiến Dũng – Cha Gioan Khiên – Cha Giuse Nhạn.

Cựu chủng sinh Gioan 23 tại hải ngoại mừng Ngân Khánh Cha Gioan Khiên.

Quảng Trọng Hiển – Lê Quan Sứ – Đỗ Minh Tuyên – Nguyễn Văn Giữ – Nguyễn Ngọc Châu – Đinh Văn Lễ.

Bài liên quan

Back to top button