Café đenQuán ven đường

RIP | Ông Emmanuel Nguyễn Văn Nô (Bến Tre)

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

PHÂN ƯU

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long tại Sài Gòn vừa nhận tin:

ÔNG EMMANUEL NGUYỄN VĂN NÔ
Cựu Philipphê Minh (lớp lớn)
Ông là em của Cha Sánh –  Anh của Cha Phan – Chú của Cha Thuý.

Xin anh em hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa sớm đưa linh hồn Ông Emmanuel
an nghỉ trên nước Thiên Đàng.

Tm. nhóm Cựu P. Minh tại Sài Gòn
Phan Văn Hồng

Bài liên quan

Back to top button