Café To GoQuán ven đường

RIP | Ông Raphael Nguyễn Văn Lựu (Bãi Xan)

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Anh em cựu Philipphê Minh Vĩnh Long trân trọng báo tin:

Ông RAPHAEL NGUYỄN VĂN LỰU

Thân phụ anh của Nguyễn Thế Hùng
(lớp 70 Philipphê Minh)

Hưởng thọ 88 tuổi

Ông Raphael sinh năm 1932, đã được Chúa gọi về
vào lúc 14 giờ 30 ngày 3.11.2020

Lễ An Táng vào lúc 8 g sáng ngày 5.11.2020
tại Nhà Thờ Bãi Xan, Trà Vinh.

Xin anh em giúp lời cầu nguyện.
Xin Chúa sớm đưa linh hồn Raphael về chốn nghỉ ngơi đời đời.

Tm. Anh em cựu Philipphê Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button