Café To GoQuán ven đường

Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Adrien Villard (Triệu Bá Vi)

THÔNG BÁO

AdrienVillard

Theo nguồn tin từ anh Mic Đạt, Đức Cha Phêrô Giám Mục GP. Vĩnh Long sẽ chủ tế Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Cha Adrien Villard (Triệu Bá Vi, Cha giáo Đại Chủng Viện Vĩnh Long trước năm 1975) vừa qua đời. Thánh lễ sẽ được cử hành vào 10 giờ ngày 10 tháng 8 năm 2016 tại Nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long. Cha Giuse Đinh Quang Lục phụ trách tổ chức chương trình ngày lễ nầy.

Xin anh em cựu sinh viên Xuân Bích Vĩnh Long (3 giáo phận Vĩnh Long, Cần Thơ và Mỹ Tho) trong và ngoài nước phổ biến bản tin nầy để cùng hiệp thông hay trực tiếp tham dự đồng tế – cầu nguyện cho Cha Adrien Villard.

Mọi chi tiết xin liên hệ với Cha Giuse Đinh Quang Lục <revdinhquangluc@gmail.com> hoặc Mic Đạt <michelchau8@yahoo.com> – Phone: 0908961952.

Trân trọng báo tin

0102Xem lại bản tin RIP – Cha Adrien Villard

Bài liên quan

Back to top button