Thơ mời dự lễ Ngân Khánh Linh Mục

Thơ mời dự lễ Ngân Khánh Linh Mục
của Cha Phaolô Trần Kỳ Minh và Cha GB Nguyễn Văn Sáng (GP Mỹ Tho)

thiepmoi-01 thiepmoi-02 thiepmoi-03