Bài giảng buồn ngủ | Chúa Nhật 15 Quanh Năm

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

Cn15TnC

Chúa là số Một đời ta
Yêu Ngài như bảy cộng ba chẵn mười
Anh em tính cả mọi người
Thương yêu xây đắp cuộc đời đệ huynh

Đừng như Tư Tế lên kinh
Thấy người bị nạn coi khinh tránh đường.
Lê-vi thấy cảnh đoạn trường
Đọc kinh làm dấu tìm đường tẩu nhanh.

Do Thái chỉ biết cầu danh
Hình thức giả dối hôi tanh tâm hồn
Người ngoại cám cảnh bồn chồn
Xuống ngựa chăm sóc dzập dzồn lo toan.

Sống đạo không giống kinh doanh
An thân lợi nhuận cầu danh cầu tài
Yêu Chúa, kinh sách hằng ngày
Thực thi bác ái người ngoài kẻ trong.

Amen