Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

BÁNH BỞI TRỜI ĐÍCH THỰC | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
(Ga.6,51-58)
*****

BÁNH BỞI TRỜI ĐÍCH THỰC

01tua

51 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

52 Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53 Đức Giêsu nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình.54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống.  56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”
______________

SUY NIỆM

BÁNH BỞI TRỜI ĐÍCH THỰC

Lương thực phàm nhân

Trong một lớp giáo lý vỡ lòng, tôi hỏi các em nhỏ:

Mọi người sau khi được sinh ra, lớn lên, già đi, rồi phải thế nào?

Các em đồng thanh trả lời:

– Dạ, phải chết ạ !

Tôi hỏi tiếp:

– Chúng ta  ước mong gì sau khi chết?

– Dạ, được lên Thiên Đàng ạ.

– Giỏi quá !

Tôi khen các em nhỏ, rồi hỏi tiếp:

–  Để được lên Thiên Đàng, chúng ta phải làm gì nào ?

– Dạ, phải chết ạ !

– !!!

02caCâu trả lời đơn sơ, không khỏi buồn cười vì sự ngây thơ của các em, nhưng cũng có phần đúng, “nhắm mắt lại rồi mới thấy tương lai”. Có “chết đi” mới có thể bước vào thế giới vĩnh hằng. Tôi muốn đưa các em đến chỗ tìm hiểu sống đạo như thế nào để vào được Nước Chúa, còn các em thì trả lời ngay “chuyện thấy trước mắt” !

Làm người ai cũng phải chết ! Có “lương thực” nào cho con người được trường sinh đâu ! Chỉ có “Lương Thực Thần Linh” – Mình và Máu Chúa Ki-tô mới đem lại con người “sự sống muôn đời”, vì chỉ có “Mình Máu Thánh Chúa” mới có thể giúp con người thông phần vào sự sống của Thiên Chúa.

Người Do Thái nói với Chúa Giê-su: “…Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”.  (Ga.6,31).

Đức Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” (Ga.6,51).

“Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga.6,58).

04giesu

Lương thực thần linh

Để ăn “lương thực thần linh”, con người cần phải chuẩn bị tâm hồn.

Chúa Giê-su đã chuẩn bị tâm hồn cho các môn đệ ba năm trường để các ông có thể dùng Lương Thực Thần Linh trong Bữa Tiệc Ly. Đó là đón nhận niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô.

“Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông: “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em: chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa” (Mc.14,.22-25).

Chúa Giê-su đã trở nên Tấm Bánh Tình Yêu để nuôi sống con người và cho con người chung hưởng sự sống muôn đời với Thiên Chúa, và để con người chia sẻ tấm bánh tình yêu với nhau để tất cả được nên một trong Tình Yêu Thiên Chúa.

“Bấy giờ Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Ðức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau”. (Ga.13,4-5).

Trong cuối Kinh Tin Kính, ta xác tín: “Tôi trông đợi kẻ chết sống lại, và sự sống đời sau”. Ta không thể sống trọn vẹn với lời tuyên xưng ấy, nếu ta xa rời Thánh Thể, “Lương Thực Thần Linh” cho ta sự sống đời đời.

“Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”. (Ga.6,35).

“Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.” (Ga.6,58).

Để bớt phần bất xứng khi ta ăn “Bánh Hằng Sống”, chịu Mình Thánh Chúa, Lương Thực Thần Linh, bao giờ trước đó ta cũng tìm đến với Bí Tích Hòa Giải. Lòng ta được bình an bên Chúa và bên tha nhân. Bí tích Mình Thánh Chúa đem lại cho con người Tình Yêu Hiệp Nhất trong Ba Ngôi Thiên Chúa.

Anh em thân mến, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chínhthánh thiện.

Bởi thế, một khi đã cởi bỏ sự gian dối, mỗi người trong anh em hãy nói sự thật với người thân cận, vì chúng ta là phần thân thể của nhau. Anh em nổi nóng ư ? Đừng phạm tội : chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng ! (Eph.4,23-32).  

03dang

Bánh bởi trời đích thực

Chúa Giêsu trả lời người Do Thái: “Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực.Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”. (Ga.6,32).

Manna không phải là “bánh bởi trời đích thực”, vì xưa “tổ tiên của người Do Thái đã ăn Manna và đã chết” (Ga.6,58), còn “bánh-thịt-máu-Chúa-Giê-su” giờ đây cho con người sự sống đời đời, bánh đó mới đích thực là của Chúa Cha ban tặng cho nhân loại. Ngài cho nhân loại chính Chúa Giê-su, con một Ngài, để nhân loại được ơn cứu rỗi, được sống đời đời.

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.  Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Ngài, mà được cứu độ”. (Ga. 3, 16-17)

Có lần trong một lớp giáo lý vỡ lòng vừa mới mở, tôi hỏi các em nhỏ:

– Tất cả chúng ta sau này đều chết phải không ?

Cả lớp trả lời.

– Dạ.

– Sao chúng con biết ? Có khi trong chúng con có đứa nào sau này không chết thì sao ?

– Cả lớp im lặng.

Tôi gọi một bé gái trông rất ngoan đứng lên và hỏi em:

– Làm sao con biết rằng tất cả chúng ta sau này đều phải chết ?

– Dạ, tại hồi đó tới giờ con thấy ai cũng chết ạ !

– À, giỏi quá! Con biết quan sát đó ! Ý con muốn nói chung quanh ta biết bao người đã chết… trong đó có ông bà chúng ta nữa… thì cũng sẽ tới chúng ta, phải không nào!

– Dạ !

Tôi tiếp tục hỏi chung trong lớp học:

– Mai này chúng ta sẽ sống lại không ?

Cả lớp đồng thanh đáp:

– Dạ, không ạ !

– Tại sao chúng con biết mình sẽ không bao giờ sống lại ?

Cả lớp im lặng.

Tôi lại gọi ngay cô bé vừa trả lời lúc nãy đứng lên, và hỏi:

– Sao con biết rằng chúng ta không sống lại ?

– Dạ, hồi đó tới giờ con đâu thấy ai sống lại ạ !

– !!!

Người Do Thái xin với Chúa Giê-su:  “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi” (Ga.6,34).

Với những ai “xin” mà không “tin” thì khó mà  “nhận” được. “Lời này chướng tai quá! Ai mà nghe nổi?” (Ga.6,60).

Chính vì thế, trước khi vào dự tiệc Thánh Thể, bao giờ ta cũng phải dọn tâm hồn mình, dọn tâm hồn không phải để tự hào ta trong sạch đón rước Chúa, mà để xác tín niềm tin vào Chúa Giê-su Ki-tô, là Đấng nuôi sống đời ta.

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. (Ga.6,68)  04

05ket

Lạy Chúa Giê-su,

Chúng con tuy còn ở dưới thế,
Nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời
khi thông hiệp với Mình và Máu Thánh Chúa.

Xin cho chúng con
Một khi lên cõi trời vinh hiển,
Được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh

(Lời nguyện hiệp lễ, lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô).

Xin tẩy xóa mọi vết nhơ trong cung thánh lòng con,
để xứng đáng đón Chúa ngự vào lòng,
vì muôn ngàn đời,                       
Chúa vẫn trọn tình thương. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG
Bài viết 2014
__________________

Bạn có thể xem thêm bài viết năm 2011 tại Địa Chỉ:
http://thegioiriengtu.com/dung-chan/477-le-minh-mau-thanh-chua-ki-to-nam-a-tinh-yeu-cuoc-song

 

 

Bài liên quan

Back to top button