Cây nào trái ấy | Thứ Tư 22.06.2022 | Damiano ofm

Cây nào trái ấy
Thứ Tư 22.06.2022
Mt.7, 15-20

 (15) “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. (16) Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì họ biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? (17) Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. (18) Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. (19) Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. (20) Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

_______________

SUY NIỆM

Cứ xem họ sinh hoa quà nào thi biết họ là ai.

Thời Chúa Giêsu, các ngôn sứ giả là ai mà phải đề phòng? Phải chăng những lời Chúa Giêsu hôm nay nhắm về các nhà hữu trách tôn giáo của Do thái? Đối với các Kinh sư, Biệt phái, Chúa Giêsu đã dặn dân chúng cứ nghe lời họ, nhưng đừng bắt chước việc họ làm. Việc làm chính là hoa trái của cuộc sống. Cây tốt sinh trái tốt. Họ thuộc lòng Kinh Thánh và Lề Luật, nhưng lại chối bỏ Đấng mà Lề Luật và các ngôn sứ tiên báo. Họ tự hào là con cháu Abraham, nhưng họ lại không tin vào Chúa Giêsu. Họ tự hào là dân Thiên Chúa, nhưng cuộc sống của họ lại ngược với ý Thiên Chúa. Cứ xem trái thì biết cây. Họ là nhữhg tiên tri giả.

Những lời Chúa khiển trách Biệt phái và Kinh sư, cũng làm cho tôi hơi nhột dạ. Tôi có thể là một loại tiên tri giả khi mà việc làm của tôi không đi đôi với lời tôi nói, lời kinh tôi đọc. Tôi tuyên xưng Chúa là Cha nhân từ hay tha thứ, nhưng, là con của Thiên Chúa, tôi lại không sống nhân từ với kẻ khác trong tư tưởng, lời nói cũng như hành động. Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh. Thế mà khi nhìn mình kỹ, tôi thấy mình chẳng giống Chúa được bao nhiêu.

Nếu áp dụng đúng lời Chúa hôm nay: cứ nhìn trái thì biết cây, thì tôi là thứ cây suy dinh dưỡng, èo uột. Và Chúa cảnh cáo tôi: Cây nào không sừĩh trải tốt, sẽ bị cht đi ném ưào lửa. Thật là khủng khiếp, thế mà tôi cứ coi thường!

Hoa trái của đời tôi là ảnh hưởng tốt của đời sống tôi trên những người sống chung quanh tôi. Nếu tôi có ảnh hưởng tốt trên họ, thì ít nhiều họ cũng tốt lây: gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.

Tôi là mực hay là đèn? Nhiều khi tôi là mực hơn là đèn, một sự thật phủ phàng !

Damiano ofm