Jer. Nguyễn Văn NộiSuy niệm

Chúa Nhật 1 Mùa Chay A | Jer. Nguyễn Văn Nội

CHIẾN THẮNG NHỜ SỨC MẠNH CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ
CHÚA NHẬT I  MÙA CHAY NĂM A
(05/03.2017)
[St 2, 7-9; 3,1-7; Rm 5,12.17-19; Mt 4,1-11]

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã kết thúc Sứ Điệp Mùa Chay 2017 bằng những dòng chữ này: Anh chị em thân mến, Mùa Chay là mùa thuận lợi để đổi mới cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Kitô, Đấng đang sống trong lời của Người, trong các bí tích và nơi người thân cận của chúng ta. Chúa là Đấng đã chiến thắng sự lừa dối của Tên Cám Dỗ trong bốn mươi ngày ở sa mạc, sẽ chỉ cho chúng ta con đường chúng ta phải đi. Nguyện xin Chúa Thánh Thần dẫn đưa chúng ta vào một cuộc hành trình thực sự của hoán cải, để chúng ta có thể tái khám phá hồng ân lời Chúa, được thanh tẩy khỏi tội lỗi đã làm cho chúng ta ra mù loà, và phục vụ Chúa Ki-tô hiện diện trong những anh chị em của chúng ta đang túng thiếu. Tôi khuyến khích tất cả các tín hữu cũng hãy thực hiện sự đổi mới thiêng liêng này bằng cách tham gia các Chiến dịch Mùa Chay được nhiều tổ chức Giáo hội phát động tại nhiều nơi trên thế giới, để thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ trong gia đình nhân loại duy nhất của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, để nhờ tham dự vào chiến thắng của Chúa Ki-tô, chúng ta biết mở cửa lòng mình cho những ai yếu đuối và nghèo khổ. Như thế chúng ta mới có thể sống và làm chứng cho niềm vui Phục Sinh cách trọn vẹn.” Chúng ta hãy bước vào Mùa Chay với ý thức về sự yều đuối, mỏng giòn của mình và về sức mạnh vô song của Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. Nhờ sức mạnh ấy chúng ta có thể chiển thắng mọi khó khăn, thử thách và cám dỗ của cuộc đời.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (St 2, 7-9; 3,1-7):
Thiên Chúa dựng nên hai ông bà nguyên tổ. Ông bà phạm tội.

2/7 Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. 8 Rồi Đức Chúa là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra. 9 Đức Chúa là Thiên Chúa khiến từ đất mọc lên đủ mọi thứ cây trông thì đẹp, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn, và cây cho biết điều thiện điều ác.

3/1 Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Đức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: “Có thật Thiên Chúa bảo: “Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? 2 Người đàn bà nói với con rắn: “Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. 3 Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.” 4 Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu! 5 Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.” 6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. 7 Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân.

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Rm 5,12.17-19):
Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội.

12 Thưa anh em, vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết; như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người, bởi vì mọi người đã phạm tội.

17 Nếu chỉ vì một người, một người duy nhất sa ngã, mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính, thì sẽ được sống và được thống trị. 18 Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. 19 Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa, mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Mt 4,1-11):
Đức Giê-su đã ăn chay bốn mươi ngày và chịu cám dỗ.

Cn01MuaChay-A

1 Sau khi chịu phép rửa, Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. 3 Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!” 4 Nhưng Người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.”

5 Sau đó, quỷ đem Người đến thành thánh, và đặt Người trên nóc đền thờ, 6 rồi nói với Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.”

7 Đức Giê-su đáp: “Nhưng cũng đã có lời chép rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.”

8 Quỷ lại đem Người lên một ngọn núi rất cao, và chỉ cho Người thấy tất cả các nước thế gian, và vinh hoa lợi lộc của các nước ấy, 9 và bảo rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những thứ đó, nếu ông sấp mình bái lạy tôi.” 10 Đức Giê-su liền nói: “Xa-tan kia, xéo đi! Vì đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.”

11 Thế rồi quỷ bỏ Người mà đi, và có các sứ thần tiến đến hầu hạ Người.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Chúa là ai?)

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

– Là Đấng Tạo Dựng muôn vật, muôn loài và con người. Thiên Chúa đã thiết lập một kế hoạch cho ông bà nguyên tổ được hạnh phúc. Tiếc thay là ông bà nguyên tổ đã nghe theo lời dụ dỗ ngon ngọt nhưng quỉ quyệt của ma quỷ (con rắn) mà làm trái ý và chương trình của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa đã không bỏ rơi ông bà, chỉ trừng phạt họ rồi cứu vớt cả dòng giống loài người.

– Là Chúa Giê-su Na-da-rét, Con Thiên Chúa làm người, Đấng đã ăn chay, cầu nguyện và đã kiên cường chiến đấu với đủ loại cám dỗ của ma quỷ. Cụ thể là ba cám dỗ: một là ham ăn và cậy quyền, hai là háo danh và khoe khoang và ba là ham mê vinh hoa, phú quý và quyền lực thế gian. Nhờ chiến thắng mọi thứ cám dỗ của ma quỷ mà Chúa Giê-su đem lại sức mạnh chiến thắng sự dữ cho con người.

– Là Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa Ngôi Ba, Đấng luôn có mặt và cùng hành động trong công trình tạo dựng của Chúa Cha và trong chiến thắng ma quỷ của Chúa Giê-su Ki-tô.

3.2 Sứ điệp hay Giáo Huấn của Lời Chúa (Chúa dậy gì hay Chúa muốn chúng ta làm gì?)

Qua ba bài Sách Thánh hôm nay, giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa là vững tin vào quyền năng và tình thương của Thiên Chúa Cha, vào sự chiến thắng ma quỷ của Thiên Chúa Con (là Đức Giê-su Ki-tô), chúng ta chiến đấu kiên cường và chiến thắng tất cả mọi cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Chúa Cha quyền năng và yêu thương đã tạo dựng vũ trụ vạn vật và con người. Người đã vạch cho con người một phương thế đạt hạnh phúc: đó là sống theo đường lối, theo thánh ý Chúa.

Sống với Thiên Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã kiên cường chiến đấu với mọi cám dỗ của ma quỷ và đã chiến thắng hầu đem lại Ơn Cứu độ cho chúng sinh.

Sống với Thiên Chúa là Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hiện diện và tác thành trong công trình tạo dựng của Chúa Cha cũng như trong lời nói và việc làm của Chúa Con là Đức Giê-su Na-da-rét.

4.2 Thực thi  Ý Chúa hay Giáo Huấn của Chúa là tin tưởng cậy trông vào Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha, vào Ơn Công Chính mà Chúa Giê-su đem lại cho chúng ta [nhờ cái chết vâng phục trên thập giá của Người], mà kiên cường chiến đấu chống lại các loại cám dỗ đến từ bất cứ đâu: ma quỷ, thế gian hay xác thịt và khôn ngoan đề phòng trước các cơ hội dẫn chúng ta vào chước cám dỗ: ham mê của cải vật chất, chạy theo vinh hoa và quyền lực thế gian.

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới, nhất là cho những người sống theo chủ nghĩa vô thần và bất tín, để họ sớm nhận biết và thờ phượng một mình Thiên Chúa là Chúa Tể vũ trụ vạn vật.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì giao mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cách đặc biệt cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ, để các vị ấy luôn ý thức sự yếu đuối giới hạn của mình mà sống khiêm nhường và cậy dựa vào Thiên Chúa quyền năng.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu  thuộc giáo xứ  chúng ta, để mọi người dành ưu tiên cho việc lắng nghe và thực thi Lời Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.” Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người cố tình chống lại Thiên Chúa và chà đạp quyền lợi chính đáng của con người để họ sớm tỉnh ngộ mà hoán cải.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!
Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.
[Sài-gòn ngày 22/02/2017]

Bài liên quan

Back to top button