Chúa Nhật Lễ Lá | Bài giảng buồn ngủ

LM. Phêrô Trần Thế Tuyên

Vừa đến giáp núi Cây Dầu
Chuẩn bị vào chốn buồn sầu khổ đau
Một lần thành thánh xôn xao
Con Vua Đavit ngôi cao uy quyền

Chúa cho môn đệ lệnh truyền
Đi tìm lừa mẹ, tháo xiếng về đây.
Nếu có ai hỏi: “Gì đây”?
Bảo rằng: mượn tạm trả ngay đấy mà.

Lừa mẹ, lưng phẵng, đẫy đà
Trải áo, chễm chệ, Con nhà đế vương
Dân chúng kéo đến tứ phương
Hô to vạn tuế: Tiểu Vương giáng trần..

Hôm nay chúc tụng một lần
Ngày mai lớn tiếng: Không cần ông đâu!
Tình đời là chuyện bể dâu
Sáng chiều đổi khác biết đâu mà ngờ!
Amen