Đường vào Trái Tim Giê-su | NVT

 SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN A
(Mt 10,37-42)

****

ĐƯỜNG VÀO TRÁI TIM GIÊ-SU

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.

_______________

SUY NIỆM

ĐƯỜNG VÀO TRÁI TIM GIÊ-SU

I. Trái tim Giê-su luôn tập trung về Chúa Cha

1. Bổn phận của Chúa Giê-su “ở nhà của Cha”

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi.47 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu.48 Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!”49 Người đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?50 Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. (Lc 2,41-52).

Từ tâm tình đó, Chúa Giê-su muốn chúng ta – những môn đệ của Ngài – luôn noi gương Ngài để đi đúng con đường của Ngài, con đường Giê-su, con đường Vinh Danh Thiên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.”

2. Tình cảm đời thường được gìn giữ và hoàn thiện trong Tình Yêu Giê-su

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: “Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy” (Mt 10,37-42)

Lời khẳng định ấy không phải là chỉ thị dẫn đến một thái độ đoạn tuyệt hay từ bỏ những giá trị tinh thần cao quý, những tình cảm thiêng liêng trong những mối liên hệ gia đình, bằng hữu, tình người, nhưng được thăng hoa và trở nên hoàn thiện trong tình yêu của Chúa Kitô và bằng tình yêu của Chúa Kitô.

Chúa Giê-su nhắc lại luật hiếu thảo trong Xh 20, 12 và Lv 20, 9: “Bất cứ người nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Nó đã nguyền rủa cha mẹ, thì máu nó đổ xuống đầu nó”, để nói với những kẻ đạo đức giả trốn tránh trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ mình: Còn các ông, các ông lại bảo: “Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. (Mt 15,5-9).

Rõ ràng Chúa Giê-su đã tẩy xóa cách nhìn và thực thi lề luật theo kiểu vụ lợi trần tục mà giới hữu trách Israel đã đóng vai trò những kẻ đạo đức giả.

“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”. (Mt 5,17-19)

II. Đón tiếp Chúa Cha với Trái Tim Giê-su.

Đón tiếp Chúa Cha trong bằng Tình Yêu Giê-su.

“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy” (Mt 10,37-42)

Khi chúng ta – những môn đệ của Chúa Giê-su – mang trái tim Giê-su, mang Tình Yêu Giê-su đến với người khác, trước tiên bản thân chúng ta phải thật sự đón tiếp Chúa Giê-su và mong chờ người khác cũng đón tiếp Chúa Giê-su từ chúng ta, những môn đệ loan báo về Chúa Giê-su.

Tình Yêu Giê-su mà chúng ta mang đến cho mọi người được lan tỏa khi được mọi người đón tiếp. Sự đón tiếp ấy là hình ảnh sự đón tiếp tiếng vọng tình yêu của tiên tri, của người công chính, của Tình yêu Thiên Chúa. Tất cả sẽ đổi mới khi sự đón tiếp những gì cao đẹp mang trái tim Giê-su chan hòa mặt đất, đem lại một thế giới chan hòa Yêu Thương.

“Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính.” (Mt 10,37-42)

Những gì xuất phát từ Trái Tim Giê-su, từ Tình Yêu Giê-su, dù nhỏ bé như “một bát nước lã” vẫn là vĩ đại vì nó được đáp trả bằng phần thưởng vô giá của Thiên Chúa, là gặp gỡ được Thiên Chúa.

Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu”.(Mt 10,37-42)

Chính sự thay đổi thế giới bằng yêu thương là điều Thiên Chúa muốn thực hiện và đã thực hiện trong Chương Trình Cứu Độ và hoàn tất bằng Trái Tim Giê-su, Con Đường Giê-su.

“Ta sẽ ban tặng các ngươi một trái tim mới, sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi trái tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một trái tim bằng thịt” (Ed 36,26).

III. Đường về Nhà Cha mang Trái Tim Giêsu

“Nếu bạn tìm được đường vào trái tim mình, bạn tìm được đường về trời(Thánh Gioan Kim Khẩu (347-407).

– Đường nào vào trái tim mình ?

– Con đường Cầu Nguyện !

Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa (Lc.6,12).

“Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” (Mc 6, 30-34)

Vâng ! Chỉ có con đường Cầu Nguyện mới giúp chúng ta lắng nghe được Tiếng Lòng mình, mới đi vào cõi thẩm sâu của lòng mình“vào trái tim mình”.

Vào được trái tim mình, ta mới hiểu được trái tim mình có noi theo hình ảnh Trái Tim Giê-su không ?

Để Trái Tim ta biết vui mừng và hoan hỷ theo gương Trái Tim Giê-su.

“Chủ nghĩa tiêu thụ chỉ làm phù nề trái tim. Nó có thể đem lại những lạc thú nhất thời và chóng qua, chứ không phải niềm vui [đích thực]” (Gaudete et Exsultate 128). Tông Huấn Hãy Vui Mừng và Hoan Hỷ. (Đức Thánh Cha Phan-xi-cô).

Trái tim bạc tiền là trái tim bạc tình.

Nó chất chứa chật kín tiền bạc cùng với những lạc thú nhất thời thì còn chỗ đâu  để chứa tình yêu chân chính và những niềm vui đích thực.

Niềm vui đích thực là niềm vui của trái tim được nối kết với Trái Tim Giê-su. Trái Tim mang  niềm vui dâng hiến, trao ban, và chia sẻ.

Nối kết với Trái Tim Giê-su là nối kết với Trái Tim Thiên Chúa – Tình Yêu Thiên Chúa

” Tôi và Chúa Cha là một.” (Ga 10,22-30)

Đường vào Trái Tim Giê-su cũng chính là Đường Về Nước Chúa.

“Nếu bạn tìm được đường vào trái tim mình, bạn tìm được đường về trời” (Thánh Gioan Kim Khẩu (347-407).

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG