Jer. Nguyễn Văn NộiSuy niệm

Làm sao nhận ra Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh? | Jer. Nguyễn Văn Nội

I. KINH NGHIỆM CỦA HAI MÔN ĐỆ EM-MAUS TRONG VIỆC NHẬN RA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ PHỤC SINH  

1.1 Bản văn Thánh Kinh (Lc 24,13-35)

AD1

13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? ” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời: “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” 19 Đức Giê-su hỏi: “Chuyện gì vậy? ” Họ thưa: “Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. 20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói; còn chính Người thì họ không thấy.”

25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! 26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? 27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32 Họ mới bảo nhau: “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? “

33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người này bảo hai ông: “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn.” 35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

1.2 Quá trình hay kinh nghiệm nhận ra Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh của hai môn đệ Em-maus

a) Hai ông lo âu bối rối, thất vọng về chuyện Thầy Giê-su của mình vừa bị giới lãnh đạo Do-thái kết án tử hình thập giá.

b) Hai ông gặp một khách đồng hành hỏi han, chia sẻ, giải thích Thánh Kinh về chuyện Đấng Mê-si-a phải trải qua khổ hình mới vào tới vinh quang.

c) Hai ông mời người khách lạ ở lại dùng bữa tối. Trên bàn ăn khi chứng kiến vị khách ấy bẻ bánh thì hai ông nhận ra đó chính là Thầy Giê-su của mình. Nhưng Chúa Giê-su đã biến mất!

d) Hai ông vội vã trở lại Giê-ru-sa-lem để gặp các môn đệ khác và chia sẻ kinh nghiệm nhận ra Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh của mình. Hai ông cũng được các môn đệ khác chia sẻ việc họ đã gặp Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh.

II. VẤN ĐỀ CỦA CHÚNG TA HÔM NAY:
LÀM SAO NHẬN RA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ PHỤC SINH? [
PHÚT SUY NIỆM]

2.1 Chúng ta tin Chúa Giê-su Ki-tô đã Phục Sinh từ cõi chết và hiện đang sống giữa chúng ta, là dựa vào lòng tin truyền thống của Hội Thánh.

Lòng tin ấy được nuôi dưỡng, tăng cưởng bằng các việc đọc và suy gẫm, học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện với Lời Chúa và phục vụ tha nhân.

2.2 Vấn đề của chúng ta hôm nay là làm sao nhận ra Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh? – Chác chắn chúng ta không thể gặp Chúa Giê-su Ki-tô bằng xương bằng thịt như hai môn dệ Em-maus, như 11 Tông Đồ, như Thánh Phao-lô, như hàng trăm Ki-tô hữu khác thời Giáo Hội sơ khai.

2.3 Nhưng chúng ta có thể cảm nghiệm được rằng Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh luôn ở bên cạnh, trong cuộc đời của chúng ta, nếu mỗi ngày chúng ta biết nhìn lại cuộc sống của mình từ sáng đến tối mà tự hỏi và tìm câu trả lời:

Tại sao việc này, việc kia lại xẩy ra với tôi ngày hôm nay?
Có phải Chúa muốn hay Chúa để những việc đó xẩy ra cho tôi không?
Những việc ấy có ý nghĩa gì đối với tôi?
Tôi phải đáp trả hay ứng xử thế nào?

2.4 Nếu chúng ta chuyền cần thực tập phương pháp này, dần dần chúng ta sẽ cảm hay trải nghiệm được sự “hiện diện” và “hành động” của Đấng Vô Hình và Hằng Sống trong cuộc sống của chúng ta.

III. PHÚT CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô Phục Sinh và Hằng Sống,
con rất muốn được gặp Chúa,
con thật lòng ao ước cảm nhận được Chúa ở bên con. ở trong con.
Xin Chúa hãy đến với con,
ngự vào lòng con,
hiện diện trong cuộc sống của con.
Chúa là Đấng Hằng Sống Hằng Trị cùng với Chúa Cha
và Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen.

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội
Sàigòn ngày 23/04/2017

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button