Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Khi Tình Yêu Lên Ngôi | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN A
Lễ Giê-su Ki-tô Vua Vũ Trụ
(Mt.25,31-46)

KHI TÌNH YÊU N NGÔI

31 “Khi ấy Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. 32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. 33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.” 37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” 41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: “Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. 42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; 43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.” 44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?” 45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.” 46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”
____________

SUY NIỆM

KHI TÌNH YÊU N NGÔI

1. Thiên Chúa là Tình Yêu (1Ga.4,7)

Là Ki-tô hữu, ai cũng phải thấm nhuần về “Lịch sử Cứu Độ”. Có hiểu rõ “Lịch sử Cứu Độ” mới nhận ra được Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại to lớn đến thế nào, sự vĩ đại của Tình Yêu Thiên Chúa ngoài sức tưởng tượng của con người, ta không thể nào suy thấu, nhưng ta hiểu và nắm chắc được rằng Thiên Chúa yêu thương loài người”. Đó là cốt lõi của niềm tin chúng ta.

Ta có thể nhận ra chân lý này qua lời dạy được tóm kết hết sức ngắn gọn và rõ ràng của thánh Phao-lô:

Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16).

Ta chỉ cảm nhận được sự to lớn cao cả của Tình Yêu Thiên Chúa khi ta nhận ra mình bé nhỏ. Điều mà chúng ta xác tín, rằng “Tất cả là Hồng Ân Thiên Chúa”, chính là ta hiểu được  thân phận bé nhỏ hèn mọn đích thực của con người.

Con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8, 5).

Và, như thế, ta mãi mãi cần đến Chúa. “Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa”. Lời cầu nguyện nói lên sự nương tựa và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, như trẻ thơ nương tựa vào cha mẹ.

Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì những ai giống như chúng mới được vào Nước trời” (Mt 19. 14).

2. Đức Giêsu Kitô: Vua Tình Yêu

Vì Thiên Chúa là tình yêu, và Thiên Chúa muốn quy tụ muôn loài dưới quyền lãnh đạo của Đức Ki-tô, nên Chúa Cha đã xức dầu hoan lạc và tấn phong con một của mình là Đức Giê su Ki tô, để Ngài là linh mục đời đời và là Vua Vũ Trụ. (Lời tiền tụng lễ Kitô Vua).

Hạnh phúc thay cho con người, vì suối nguồn tình yêu của Thiên Chúa là vô vị lợi và bất tận ! Như ta từng cất lên lời tạ ơn “con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm?” (Tv 8, 5), quả thực Tình Yêu Thiên Chúa cho ta cách nhưng không, và khi ngộ ra được tình yêu đó, là một hồng ân lớn lao mà Chúa trao ban chỉ vì thương xót đời ta.

“Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy! Quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết: nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”  (Lc 10,21-24)

Nói một cách khác, ta không thể nên thánh nếu không nhận ra được Tình Yêu Thiên Chúa dành cho đời ta, dù sự cảm nhận còn rất vụn dại và có khi còn chút lệch lạc.

“Quả vậy, Thiên Chúa đã phán với ông Mô-sê: Ta muốn thương xót ai thì thương xót, muốn cảm thương ai thì cảm thương. Vậy người ta được chọn không phải vì muốn hay chạy vạy, nhưng vì được Thiên Chúa thương xót” (Rm 9,15 – 16).

Trong trái tim Thiên Chúa, luôn có hình ảnh con người, từ trước ngàn đời và mãi mãi ngàn đời. Tình yêu ấy tinh tuyền “chỉ vì yêu”, và đó là tình yêu duy nhất bền vững mãi mãi trên cuộc đời này.

“Chúa trung thành trong mọi lời Chúa phán, và thánh thiện trong mọi việc Chúa làm”. (Tv. 144, 13cd).

Ta suy ngẫm thêm về câu chuyện sau đây:

Sau trận Gettysburg (01.7 – 03.7.1863 ) – trận cuối cùng của cuộc nội chiến Hoa Kỳ – một nhóm lính thoát chết đứng nhìn lại cảnh chiến trường. Họ nhận ra cách chỗ đó khá xa, có một anh lính chết ngồi, dựa vào gốc cây.

(The Battle of Gettysburg. 3.7.1863. – Restoration by Adam Cuerden).

Họ lại gần và thấy người ấy vẫn cầm bức hình hai đứa con nhỏ, mắt vẫn mở trao tráo chăm chú nhìn vào bức hình !

Những người sống sót nghẹn họng khi hình dung ra cảnh người cha này khi bị thương nặng, bò đến gốc cây, lấy tấm ảnh các con ra, nhìn lại lần cuối cùng ! Và vấn vương đến nỗi trút linh hồn rồi mà mắt vẫn đăm nhìn, tay còn giữ chặt…

Một cái huyệt được đào ngay dưới gốc cây. Họ kính cẩn đặt kẻ bất hạnh xuống ! Trên mộ anh ta, họ cắm một bảng đánh dấu với hàng chữ lớn: CHA CỦA MỘT AI ĐÓ – 03.7.1863. (Msgr. Arthur Tonne).

Câu chuyện dụ ngôn nói về sự chờ đợi đứa con trai hoang đàng của người Cha Nhân Hậu diễn tả phần nào Tình Yêu Thiên Chúa được minh họa qua hình ảnh “người cha trần thế” rất gần gũi với tầm hiểu biết của con người.  (Lc.15,1-32).

Nhưng, không có sự diễn tả nào sống động và trọn đầy về Tình Yêu Thiên Chúa dành cho con người cho bằng Thập Giá. Thập Giá là mạc khải trọn đầy nhất Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Khi Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa, bị treo trên Thập Giá, là lúc Tình Yêu Lên Ngôi. Là lúc Vua Tình Yêu thống trị thế giới.

Philatô cũng viết một tấm bảng và sai đóng trên thập giá. Bảng mang những hàng chữ này: “Giêsu, Nadarét, vua dân Do-thái”. Nhiều người Do-thái đọc được bảng đó, vì nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì gần thành phố, mà bảng viết thì bằng tiếng Do-thái, Hy-lạp và La-tinh. Vì thế các thượng tế đến thưa với Philatô: “Xin đừng viết “Vua dân Do Thái”, nhưng nên viết: “Người này đã nói: ‘Ta là vua dân Do-thái'”. Philatô đáp:  “Ðiều ta đã viết là đã viết”. (Ga 18, 1 – 19, 42).

3. Khi Tình Yêu lên ngôi

Khi Tình Yêu lên ngôi – Tình Yêu của Thiên Chúa lên ngôi trong lòng con người:

Là lúc con người được trở về chính mình, tìm gặp chính mình, tìm lại được giá trị bản thân, trở lại địa vị làm con Thiên Chúa. Đó là chuyến về nguồn đích thực của con người.

“Một khi được giương lên cao khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” (Ga 12, 32).

“Kéo mọi người lên” bằng tình yêu bao la, bằng sự bao dung tha thứ với tấm lòng “Người Cha nhân từ”, yêu với tình yêu “như tình yêu Giêsu”. Đó là gốc rễ, là cội nguồn của mọi thứ tình yêu. Từ đó, con người biết thực thi Giới Luật Yêu Thương, để sống cho nhau và vì nhau “nhân danh Thiên Chúa”.

Lạy Cha, xin tha thứ cho họ” (Lc 23, 34).

Trong cùng tận của khổ đau và thất vọng, dưới đáy tận cùng tăm tối của kiếp nhân sinh, con người vẫn được Vua Ki-tô nâng đỡ, léo lên, đưa lên khỏi tối tăm, về miền ánh sáng vĩnh hằng trong Vương Quốc Tình Yêu của Ngài, nếu con người biết sám hối ăn năn, tin vào Đấng Cứu Thế.

“Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23, 43).

Vững tin vào  Tình Yêu Thiên  Chúa, chúng ta vui mừng tiến bước trong ánh sáng Tin Mừng ngay ở trần thế này. Tiến bước trong hy vọng vào Ơn Cứu Độ, hướng về hạnh phúc vĩnh cửu trong Vương Quốc Tình Yêu của Đức Giê su Ki tô, Vua Vũ Trụ.

Vị thượng tế nói với Người: “Tôi nại đến Thiên Chúa hằng sống, mà truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: ông có phải là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa không? Ðức Giêsu trả lời: “Chính ngài nói đó. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay: từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Ðấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến”. (Mt.26,63-64).

Lạy Chúa,

“Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ.
Sẽ không còn sự chết;
cũng chẳng còn tang tóc,
kêu than và đau khổ nữa,
vì những điều cũ đã biến mất (Isaiah 25:5-8).

“Thiên Chúa sẽ lau khô…”
Nghĩa là bây giờ giọt lệ còn đó…
Sẽ không còn tang tóc chia ly…
Nghĩa là hôm nay phần mộ vẫn còn đây…

Tình Yêu thật sự vẫn chưa lên ngôi
Trong thế giới còn tăm tối đọa đày
Hận thù, chiến tranh, bạo lực…
Vẫn hiện diện khắp nơi và lan rộng từng ngày…

Tiếng chuông giáo đường vẫn ngân xa,
Lời Kinh Hòa Bình vẫn không ngừng vang vọng…
Giọt lệ, câu kinh hòa lẫn trong ác mộng.
Và rạng đông chưa đến được bao người…

“Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời”.
Xin hôm nay và mãi mãi muôn đời…  
Trong lòng mọi người Vua Tình Yêu ngự trị
Đất với Trời vinh danh Chúa nơi nơi…

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Back to top button