Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Lễ Hiện Xuống B. Bình An | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG B

(Ga.20,19-23)
***
BÌNH AN

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! ” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”
__________

SUY NIỆM

BÌNH AN

+ 1 . Bình an vì Chúa Giê-su đã phục sinh

Ngài đã thắng thế gian

Các môn đệ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Đấy, bây giờ Thầy nói rõ, chứ không còn dùng dụ ngôn nào nữa. 30 Giờ đây, chúng con nhận ra là Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” 31 Đức Giê-su đáp: “Bây giờ anh em tin à? 32 Này đến giờ – và giờ ấy đã đến rồi – anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. 33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”(Ga.29-33).

Dù các môn đệ tuyên xưng Đức Tin cách mạnh mẽ, và tỏ ra cương quyết trung thành với Chúa Giê-su, nhưng rõ ràng Đức Tin của các môn đệ còn rất yếu kém, và đó là cội nguồn của sự Sợ Hãi.

Đức Tin yếu kém là cội nguồn của sự sợ hãi.

Một tình yêu có sự sợ hãi, tình yêu đó thiếu niềm tin vào nhau. Nó khó mà tồn tại.

Ở đâu có sự sợ hãi, ở đó không có sự bình an. Một tình yêu mà lúc nào cũng đem đến sự bất an trong lòng, tình yêu đó không chân thật.

Ở đâu không có bình an, ở đó không có niềm tin vững vàng vào Thiên Chúa. Không đặt hoàn toàn vào Tình Yêu Thiên Chúa, không thể nói là có Đức Tin được.

Các môn đệ lại gần đánh thức Người dậy và nói: “Thầy ơi, Thầy! Chúng ta chết mất!” Người thức dậy, ngăm đe sóng gió, sóng gió liền ngừng và biển lặng ngay. (25) Người bảo các ông: “Ðức tin anh em ở đâu?” Các ông hoảng sợ, thán phục và nói với nhau: “Người này là ai mà ra lệnh cho cả sóng gió, và sóng gió phải tuân lệnh?” (Lc.8,24-25).

Chúa Giê-su đã phục sinh. Ngài là Thiên Chúa thật. Ngài đã thắng thế gian. Niềm vui thật sự chỉ đến khi Đức Ki-tô sống lại. Sự hiện diện của Chúa Ki-tô phục sinh là sự vui mừng xóa tan bóng đêm sợ hãi.

Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. (Ga.20,20).

+ 2. Bình an vì được nhận lãnh sứ mạng từ Thiên Chúa

“Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga.20,21).

Sứ mạng của các môn đệ không phải là tuân hành những mệnh lệnh để phục vụ cho một thứ quyền lực trần thế. Đó là thực thi thánh ý Chúa Cha theo sự dạy bảo của Đức Ki-tô, con Thiên Chúa.

Biết bao người đã hy sinh cuộc sống và mạng sống mình cho thứ lý tưởng mơ hồ, những thứ quyền lực thế tục phục vụ cho một thiểu số người bịp bợm núp ẩn đằng sau tôn giáo hay một thứ bóng ma lý tưởng nào đó.

Họ không thể có được sự bình an tâm hồn, ngược lại, sự bất an trong lòng họ vì không nhận ra đâu là chân lý đã khiến họ hành động theo những mệnh lệnh sai lầm gieo rắc đau thương tang tóc nhấn chìm chính cuộc đời họ và bao nhiêu người khác trong tăm tối bất hạnh.

Tin Mừng đến từ Thiên Chúa. Ta an lòng trước mọi thử thách vì ta phụng sự Thiên Chúa.

Tôi biết tôi tin vào ai, và xác tín rằng: Người có đủ quyền năng bảo toàn những gì tôi phó thác nơi Ngài(2 Tm 1,12).

+ 3. Bình an vì được nhận lấy Thánh Thần

Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”.(Ga.20,22).

Nói lên sự thật luôn đòi hỏi một sự can đảm. Như thế giới tối tăm cần Ánh Sáng chiếu soi, cuộc đời nhiều dối gian cần những con người dám nói lên sự thật.

Các môn đệ đã vượt qua “bức tường sợ hãi” để can đảm loan báo Chân Lý.

“Điều anh em nghe được trong bóng tối hãy nói nơi ánh sáng, điều anh em nghe rỉ tai nhau hãy rao giảng trên mái nhà”. (Mt 10:27).

Để nói lên sự thật, trước tiên người ta phải biết yêusống cho sự thật.

Để cất tiếng rao giảng Tin Mừng, người ta phải biết yêusống cho Tin Mừng.

Còn hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. (Gl.5,22-23).

Chính “ngọn lửa Thánh Thần” đã làm bùng cháy lên trong những tâm hồn băng lạnh vì phiền muộn, lo âu, sợ hãi…

Tình yêu làm cho con người bình an. Vì tình yêu chân chính giúp cho con người biết chấp nhận tất cả mọi thử thách có thể đến, vì con tim đang bùng cháy lửa yêu thương không có gì có thể dập tắt.

Bình an ấy vươn đến đỉnh cao là hy sinh mạng sống cho nhau, vì nhau.

Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. (Ga.15,9-17)

Bình an Thánh Thần giúp cho con người sức mạnh “vượt qua mọi ngôn ngữ”, để thấu hiểu lòng nhau, Không còn khoảnh cách vì sự đóng khung của tâm hồn nhỏ mọn, ích kỷ.

Bình an Thánh Thần cho con người một xã hội đại đồng, không còn ranh giới cách ly, ngôn ngữ duy nhất là “tình yêu”, và niềm vui mong đợi nhất của mọi người là “hiểu nhau”, cảm thông, nâng đỡ và chia sẻ cho nhau buồn vui cuộc sống.

Chính sự hiểu nhau, hiệp nhất nhau, mang đến con người chung sống Hòa Bình. Thánh Thần mang đến Hòa

+ 4. Bình an, vì mang đến Tình Yêu Hiệp Nhất.

Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư?  Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta?  Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, 10 có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây;  nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!” (Cv.2,1-11).

Sức mạnh Thánh Thần lúc ấy quy tụ mọi người về “một mối” trong Tình Yêu Thiên Chúa, nhờ Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa.

“Chỉ một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, Đấng ngự trên mọi người và trong mọi người.” (Ep 4, 5-6).

Lạy Chúa Thánh Thần

Xin ngự đến,
cho tâm hồn tín hữu
được nhuần thấm muôn ơn
và cháy lửa yêu mến Ngài. (tung hô TM)

Lạy Chúa Thánh Thần,

Xin ngọn lửa tình yêu
Bùng cháy mọi con tim nhân loại
để sưởi ấm tình người
trong thế giới giá lạnh hôm nay. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Tiếng

Bài liên quan

Back to top button