Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Lễ Mẹ Thiên Chúa : Ghi nhớ và Suy niệm trong lòng | NVT

Lễ Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa

Ghi Nhớ và Suy Niệm trong lòng

Khi ấy, các mục tử ra đi vội vã đến thành Bêlem, và gặp thấy Maria, Giuse và hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Khi thấy thế, họ hiểu ngay lời đã báo về hài nhi này. Và tất cả những người nghe, đều ngạc nhiên về điều các mục tử thuật lại cho họ.

Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng. Những mục tử trở về, họ tung hô ca ngợi Chúa về tất cả mọi điều họ đã nghe và đã xem thấy, đúng như lời đã báo cho họ.

Khi đã đủ tám ngày, lúc phải cắt bì cho con trẻ, thì người ta gọi tên Người là Giêsu, tên mà thiên thần đã gọi trước khi con trẻ được đầu thai trong lòng mẹ. (Lc 2, 16-21).

________________

SUY NIỆM

Ghi Nhớ Suy Niệm trong lòng

“Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng” (Lc 2, 16-21).

+ I. GHI NHỚ

Chiều sâu nội tâm.

Một con người tốt, có đời sống nhân bản vững chắc , suy nghĩ và hành động của họ luôn được  định hướng từ “chiều sâu nội tâm”. Có chiều sâu nội tâm, người ta ít bị sai lầm, và luôn có tâm hồn hướng thiện. Những người như thế họ luôn có suy nghĩ chín chắn và hành động theo chuẩn mực đạo lý.

Những gì có giá trị chân chính, đều từ cái Tâm mà ra. “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài”. (ND).

Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. (Lc 6, 43-49)

Người ta cũng đánh giá con người theo chuẩn mực “chiều sâu nội tâm”. “tưởng giếng sâu tôi nối sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn tôi tiếc hoài sợi giây”. (Ca dao).

Chiều sâu nội tâm là kho chứa những điều tuyệt hảo, những cách sống có giá trị nhân bản, những việc làm chất chứa tình người và đạo đức cho nhau và vì nhau. Những thứ châu ngọc nhân tính  quý giá mà con người cần cất giữ trong con tim cao cả, như chúng ta thường nói  “ghi Lòng tạc Dạ”.

Một con người không có “chiều sâu nội tâm”, sẽ sống nông cạn, hời hợt, và đi tìm những thứ giá trị tạm bợ, chóng qua. Đeo theo những thú vui nhất thời, và bằng lòng với những thứ giá trị chỉ có tính thời trang .

Mẹ Maria là mẫu gương sống động về đời sống nội tâm, “Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng.”

Ghi NhớSuy niệm có thể nói là Kim Chỉ Nam cho mỗi người trong mọi lãnh vực trong cuộc sống, mà trên hết đó là Đức Tin.

Ghi nhớ là bước đầu trong đời sống nội tâm. Không Nhớ làm sao Suy niệm ?

+ II. SUY NIỆM

Ghi nhớSuy niệm luôn đi đôi ! Nhớ mà không suy nghĩ gì điều mình nhớ thì có được bài học gì trong cuộc sống !

Suy niệm, với người có Niềm Tin, luôn phải tiến tới Cầu Nguyện. vì có Cầu nguyện mới có thể tìm thấy ý nghĩa đích thực của điều chúng ta Suy niệm.

Tin Mừng ghi lại nhiều lần mẹ Maria “ghi nhớ những điều xảy ra và suy niệm trong lòng”

Suy niệm trong lòng có nghĩa là đem chuyện đó ra “nói với chính mình” chứ không phải đem chuyện đó ra bàn tán với thiên hạ !

Nói với chính mình trong sự tĩnh lặng là nói với Chúa, là tâm tình với Chúa, là tìm hiểu thánh ý Chúa. Là Cầu nguyện với Chúa.

Cuộc đời Đức Mẹ từ Hang Đá Bê Lem đến đến Thập Giá trên đồi Can-vê luôn là những tháng ngày cầu nguyện liên lỉ. Luôn là những tháng ngày  “Ghi Nhớ và Suy Niệm trong lòng” mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời của Mẹ.

“Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các Ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.” (Lc.2,51).

Có “Ghi nhớ và Suy niệm trong lòng”, Mẹ Maria mới có Đức Tin vững vàng, hành trình với con mình – Chúa Giê-su – trên mọi nẻo đường, đến đỉnh điểm cuối cùng trên Thập Giá.

Trốn sang Ai Cập. “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, (Mt 2, 13-18)

Tại tiệc cưới Ca-na. Họ hết rượu rồi” (Ga.2,1-5).

Thăm Chúa Giêsu.“Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” (Mt 12, 46-50)

Dưới chân Thập giá. “Thưa Bà, đây là con Bà” (Ga.19,25).

+ III. MẸ THIÊN CHÚA

Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, Tín Điều này là quá rõ ràng.

“Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một Con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”. (Lc 1, 26-38)

Tin vào Mẹ Maria, chúng ta noi gương mẹ, “Còn Maria thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng.”

+ Phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

+ Ghi nhớ mọi việc xảy ra trong cuộc đời của chúng ta.

+ Suy niệm – suy nghĩ và cầu nguyện- tìm hiểu Thánh Ý Chúa.

+ Đi theo con đường của Chúa. “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. (Ga 14, 1-6)

+ Giữ vững Đức Tin đến cùng. “Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người (Ga.19, 25-27).

Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ theo Chúa đến Thập Giá trên đồi Can-vê. Mẹ không bỏ con Mẹ là Chúa Giê-su, Mẹ cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ nhân loại, là Mẹ chúng ta.

Lạy Mẹ Maria.

Cầu cho chúng con. Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button