Nhiều tác giảSuy niệm

Theo Chúa cách dứt khoát | Thứ Hai 27.06.2022 | Damiano ofm

Theo Chúa cách dứt khoát
Thứ Haỉ, 27.06.2022
Mt.8, 18-22

(18) Thấy xung quanh có đám đông, Ðức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. (19) Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. (20) Ðức Giêsu trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”.

(21) Một môn đệ khác thưa với Người: “Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã”. (22) Ðức Giêsu bảo: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ”.

___________

SUY NIỆM

Không hòn đá gối dầu.

Chúa Giêsu đang nói đến cái nghèo tận cùng mà Ngài đang sống. Và có lẽ cũng vì thế mà ít người muốn theo Chúa. Chúng ta hiểu được thái độ của người thanh niên giàu có: trước đòi hỏi từ bỏ của cải, anh đã buồn rầu ra đi.

Chúa đã giảng dạy trong tám mối phúc: phúc cho ai nghèo khó, đời sống của Chúa đã minh chứng cho lời giảng dạy của Ngài.

Người thời nay nghe nói đến mối phúc nầy chắc phần đông đều lắc đầu. Thầy đi đâu, tôi củng xỉn theo. Đó là xin sống nghèo tự nguyện. Các môn đệ đã đi theo Chúa, và trong Giáo Hội cũng có hằng triệu người ngày nay cũng đã xin Chúa như thế. Chúa đòi hỏi những người muốn theo Chúa phải dứt khoát từ bỏ mọi tiện nghi đời sống (c.20), mọi tình cảm làm phân tâm (c.22). Khó nghèo về vật chất đã khó, nhưng khó nghèo về tình cảm còn khó hơn. Khó nghèo như thế không vì lý do khổ chế, nhưng vì sự tự do tâm linh, để cũng như Chúa, người môn đệ hành động hoàn toàn vì nước trời. Bởi lẽ Chúa đã nói: Của cải ngươi ở đâu thì lòng ngươi cũng ở đó.

Hai từ Con người thường được Chúa dùng để chỉ về chính mình. Trong sách Ezêkiel (2, 1), tác giả đã dùng để chỉ về thân phận của người thấp hèn, cách xa đối với Thiên Chúa, Đấng Tối cao. Nhưng từ khi tước hiệu nầy xuất hiện với nhân vật kỳ bí trong sách Daniel (7,13), thì đó lại là tước hiệu của Đấng Messia siêu phàm, từ thiên giới mà đến và được Thiên Chúa trao ban quyền lập nước cánh chung (26,64).

Muốn bước theo “Con Người không hòn đá gối đầu ấy, người môn đệ xưa và nay, những kẻ đang tiếp nối công việc mở rộng nước trời, cũng phải dứt khoát sống nghèo như thế. Không có hòn đá gối đầu cũng có thể hiểu là không làm chủ của cải, lòng không dính bén của cải, có cũng như không có, để được thảnh thơi lo việc nước Chúa.

Người Kitô hữu hôm nay, những môn đệ của Chúa, tuy còn sống giữa thế gian, với những mối lo vật chất, cũng phải sống tinh thần từ bỏ để phụng sự Chúa theo đấng bậc mình.

Damiano ofm.

Bài liên quan

Back to top button