Bản tin Phanxicô.vnTin tức

Đức Phanxicô nói với các chủng sinh: Hãy là mục tử như Người Mục tử Tốt lành

papa-y-seminaristas-630x420

Hồi năm 2014, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đến thăm Trường Giáo hoàng Leonine ở Anagni, một chủng viện địa phương của các giáo phận quanh Roma. Trường này được giáo hoàng Leo XIII thành lập năm 1897.

Trong bài nói chuyện, Đức Phanxicô nói về tầm quan trọng của việc đào tạo các chủng sinh trong một “bầu khí cầu nguyện và huynh đệ”. Ngài nói bầu khí này sẽ cho các chủng sinh gần lại hơn với “cảm nghĩ của Chúa Giêsu Kitô, với tình yêu Ngài dành cho Chúa Cha và cho Giáo hội,” cũng như gần lại với sự tận hiến mà Chúa đã dành cho dân Ngài.

Đức Giáo hoàng cảnh báo các chủng sinh rằng họ không được đào tạo để làm công chức, nhưng là để trở thành những mục tử thực sự theo hình ảnh Chúa Giêsu Người Mục tử Tốt lành.

Làm một “người mục tử tốt lành” theo hình ảnh Chúa Giêsu là một việc không ai có thể tự mình làm được, nhưng Đức Phanxicô nhắc nhở các chủng sinh rằng, “đó không phải là việc chúng ta làm … mà là việc Thần Khí làm.” Chỉ bằng cách để mình được uốn nắn tạo hình – như đất sét trong bàn tay thợ gốm – thì các chủng sinh mới có thể “chăn dắt dân Chúa và hướng dẫn họ “đi theo Con đường là chính Chúa Giêsu”.

Điều này nghĩa là phải “suy niệm hằng ngày theo Tin mừng … cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa trong Bí tích Hòa giải … ăn Mình Thánh Chúa với đức tin và lòng mến … trở nên một con người của cầu nguyện.”

Đức Thánh Cha nói, “Nếu con không theo con đường này, thì tốt hơn, con nên có can đảm để chuyển hướng”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô kết luận bài nói chuyện bằng việc kêu gọi các chủng sinh phải thực hành nghiêm túc những lời của các ngôn sứ: “Khốn thay những mục tử chỉ biết lo cho mình mà bỏ mặc đoàn chiên.” Đức Thánh Cha nói, “Mong là cái “khốn thay” này, sẽ cho các con suy nghĩ kỹ hơn về tương lai mình.”

Bài liên quan

Back to top button