Tin tứcTin tức đó đây

Gx Nữ Vương Hòa Bình mừng bổn mạng Cha Sở và các em rước lễ lần đầu

Zắc Dũng

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 28 tháng 06 năm 2016 lễ Vọng kính hai Thánh Phaolô và Phêrô Tông đồ, giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình mừng bổn mạng Cha sở Phaolô Trần Kỳ Minh. Hòa hiệp niềm vui trong ngày nầy còn có 54 em thiếu nhi được Rước Lễ lần đầu. Trong thánh lễ nầy cũng mừng các Cha có thánh quan thầy bổn mạng như Cha Phêrô Phước, Cha Phêrô Chánh, Cha Phêrô Thượng, Cha Phêrô Danh và Cha Phaolô Nguyễn Ngọc Chiếu (Mỹ).

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4Trang sau

Bài liên quan

Back to top button