Lễ Đêm Giáng Sinh tại Gx Nữ Vương Hòa Bình Mỹ Tho

Zắc Dũng

Vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2017, Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình Mỹ Tho long trọng cử hành Thánh lễ Giáng Sinh. Rất đông bà con giáo dân và lương dân cùng tham dự trang nghiêm và trật tự.

Phần đầu buổi lễ là phần diễn nguyện do các em thiếu nhi và giới trẻ của giáo xứ đảm trách. Thánh lễ Giáng Sinh do Cha sở Phaolô Trần Kỳ Minh chủ sự.