Tin tứcTin tức đó đây

RIP | Cha Tôma Bùi Công Dân, Cha sở Gx. Hiệp Hòa (Long An)

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

TIN BUỒN

Cánh Đồng Truyền Giáo trân trọng báo tin:

CHA TÔMA BÙI CÔNG DÂN

Sinh: 1967

Cha sở Giáo xứ Hiệp Hòa, hạt Đức Hòa (Long An)
Giáo Phận Mỹ Tho.

Vừa được Chúa gọi về vào lúc 04 giờ ngày 23.03.2023.

Tẩn liệm: 10 giờ. Thứ Năm 23.03.2023
Thánh Lễ An Táng: 9 giờ 30, Thứ Hai, ngày 27.03.2023,
tại Nhà thờ Hiệp Hòa, do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm chủ sự
An nghỉ: Đất Thánh giáo xứ Lương Hòa Thượng.

Cậy vì Danh Chúa nhân từ,
xin Chúa sớm đưa linh hồn Cha Tôma
về nơi an nghỉ đời đời.

Canhdongtruyengiao.net

Bài liên quan

Back to top button