Chút suy tưVăn - Nghệ

Tại sao ba mẹ yêu con ? | Sống Đẹp

Tại sao ba mẹ yêu con ?

Đây là một lời nhắn mà các bạc cha mẹ nên ghi sâu trong lòng cũng như trong tâm trí:

“Bạn không yêu con cái của mình bởi vì những điều chúng làm mà là bởi vì chúng là ai.”

Đem lòng yêu mến tặng thưởng cho con cái vì những thành tích của chúng giống như một người huấn luyện trong rạp xiếc thưởng cho chú chó thức ăn khi nó nhảy qua được cái vòng. Chú chó được yêu thương không phải vì bản thân nó mà vì những hành động của nó.

Tiến sĩ Laura Schlessinger, một nhà diễn thuyết nổi tiếng , có một quyển sách mới dành cho trẻ em với tựa đề “Why do you love me ?” (tại sao ba mẹ yêu con ?). Một phần trong câu truyện có cảnh bà mẹ giải thích cho con bà biết rằng bà yêu nó không phải vì những điều mà nó làm mà là vì cậu là duy nhất và cậu là con trai của bà.

Bạn không bày tỏ lòng yêu thương đơn giản bởi vì một cậu bé giỏi môn võ Karate hay môn thể dục.

Mỗi ông bố, bà mẹ và cả ông bà cần ghi nhớ câu nói trong một bài hát nổi tiếng: “Mẹ yêu con vì con là con.”

Cuộc sống qua lăng kín

_______________

Why do you love me ?

Here’s message that needs to be drilled into the hearts and minds of every mom and dad:

“You don’t love your kids because of what they do, but because of who they are.”

Simply rewarding children with affection because of their accomplishments is like a circus trainer giving a dog some food every time he jumps through a hoop. The dog isn’t loved for himself, but for his actions.

Dr. Laura Schlessinger, the popular talk show host, has a new book for children tittle, “Why Do You love Me ?”. Part of the story includes a mother explaining to her son that it is not what he does that makes her love him – she love him because he is unique and because he is her son.

You don’t show affection simply because a child is good at Karate or gymnastics.

Every mom, dad and grandparent needs to memorize the words of a long-time popular song: “I love you most of all because you’re you.”

LIFE THROUGH A LENS

Bài liên quan

Back to top button