Tình ơi | TâmDuy Foto

Tâm Duy ơi, Cánh Đồng Truyền Giáo gởi về anh lời mừng tái ngộ.

Xem ảnh chất lượng cao, xin click vào ảnh.

Tình ơi

97 mùa xuân qua

Công cha

Chỉ chứa được 8 người

Kẻ trước người sau

Đời nhẹ tênh

Love you 1

Đời luôn cảnh giác

Một thời văn minh

Sảng khoái

Máu nghệ sĩ

Thinh lặng

Posted by Franc Lee