ThơVăn - Nghệ

Ý Xuân… | Thơ

Cha Vũ Xuân Minh | Giáo xứ St Adalbert, TGP. Minnesota

Mời các bạn thưởng thức bài thơ “Ý XUÂN” của Cha Vũ Xuân Minh (XBVL 74)

NHƯ CHIM ÉN ĐI TÌM MÙA XUÂN MỚI,
CON BAY CAO TRONG TÌNH CHÚA BAO LA!
NHƯ GIÓ MỚI MANG TÌNH XUÂN PHƠI PHỚI,
CON VUI CA NHƯ TUỔI MỘNG MƠ HOA!

– Nếu lấy ba chữ đầu mỗi câu, bài thơ sẽ là:

Như chim én,
Con bay cao.
Như gió mới,
Con vui ca.

– Nếu lấy 5 chữ sau của mỗi câu, bài thơ sẽ là:

Đi tìm mùa xuân mới,
Trong tình Chúa bao la,
Mang tình xuân phơi phới,
Như tuổi mộng mơ hoa.

– Nếu lấy 4 chữ sau của mỗi cầu, bài thơ sẽ là:

Tìm mùa xuân mới,
Tình Chúa bao la,
Tình xuân phơi phới,
Tuổi mộng mơ hoa.

– Nếu lấy 3 chữ sau của mỗi câu thơ, bài thơ sẽ là:

Mùa xuân mới,
Chúa bao la,
Xuân phơi phới,
Mộng mơ hoa.

– Nếu lấy 2 chữ cuối mỗi câu, ý thơ sẽ là:

Xuân mới,
Bao la.
Phơi phới,
Mơ hoa.

– Nếu lấy 2 chữ đầu mỗi câu, ý thơ đối xứng mỗi câu sẽ là:

Như chim,
Con bay.
Như gió,
Con vui.

Chúc mọi người mọi nhà thưởng thức những ý vị của mùa xuân
và chúng ta cầu nguyện cho nhau trong những ngày đầu năm.

“GOD BLESS YOU ALL!”

Cha Vũ Xuân Minh. Ảnh của CĐTG

Bài liên quan

Back to top button