GX An LongPhóng sự

Đặt hai tượng thánh Phêrô và Phaolô trước mặt tiền Nhà xứ mới An Long

Bài liên quan

Back to top button