Mừng 10 năm Linh mục Cha GB. Nguyễn Trung Hiếu, Giáo xứ Tân Long (ĐT).

Mừng 10 năm Linh mục Cha GB. Nguyễn Trung Hiếu, Giáo xứ Tân Long (ĐT).