Lời ChúaThánh Vịnh Đáp Ca

Thánh Vịnh Đáp Ca | Lễ Hiển Linh

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Lời dẫn Chúa Nhật Lễ Hiển Linh TV 71

Sự kiện ba đạo sĩ đông phương được Chúa ban ơn cho biết tìm đến thờ lạy Ngài là dấu chỉ rằng Chúa Giêsu không những chỉ tỏ mình ra là Đấng Messia cho của Israel nhưng còn là Con Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ thế gian. Người đến để chu toàn thánh ý Chúa Cha khai mạc Nước Thiên Chúa trên trái đất. Thánh ý Chúa Cha là nâng loài người lên tham dự đời sống Thiên Chúa bằng cách quy tụ mọi người quanh Con của Người là Đức Giêsu Kitô. Sự quy tụ này làm thành Hội Thánh là Nước Thiên Chúa trên trần gian này. Thánh Vịnh hôm nay được suy niệm như những lời tiên báo về sự triển nở vẹn toàn của Nước Thiên Chúa trên trái đất là Hội Thánh do Đức Kitô thiết lập và hiển trị. Với niềm tin vững vàng vào Đấng sáng lập ta trông đợi ngày Người trở lại và làm cho Hội Thánh được hoàn thành trong vinh quang trên trời.

ĐÁP CA

Download File PDF | File MP3

ALLELUIA

Download File PDF | File MP3

Nhóm Thánh Vịnh NaUy

Bài liên quan

Back to top button