Café đenQuán ven đường

Bánh mì sáng | 14.07.2022

Mời nghe các bài đọc trong thánh lễ hôm nay:
(Giọng đọc Martha)

Minh họa: Sathish Paul sdb | Tiếng Việt: Franc Lee

Nghe hoặc Download Bài đọc MP3 tại đây

Bài đọc:  Is 26, 7-9. 12.16-19
Này những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng.

Trích sách Tiên tri Isaia.
Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng, lối kẻ hiền theo là lối Chúa san bằng. Vâng, lạy Đức Chúa, trên con đường thánh ý vạch ra, chúng con chờ đợi Chúa. Hồn chúng con khát vọng Thánh Danh và ước mong tưởng nhớ đến Ngài. Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa, trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải. Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu, người bốn bể học biết đường công chính. Lạy Đức Chúa, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp, vì hết mọi việc chúng con làm đều do Ngài thực hiện cho chúng con. Lạy Đức Chúa, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm Ngài. Họ thầm thĩ với Ngài khi Ngài sửa trị họ. Như người đàn bà mang thai, lúc gần sinh nở phải quằn quại, kêu la vì đau đớn, thì lạy Đức Chúa, chúng con cũng như vậy trước nhan Ngài. Chúng con đã mang thai, đã quằn quại, nhưng chỉ sinh ra gió: chúng con chẳng giải thoát được thế gian, cũng chẳng sinh sản thêm dân cư cho mặt đất. Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên. Này những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng! Vì lạy Chúa, sương Ngài ban là sương ánh sáng, và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh. Ðó là lời Chúa.

Nghe hoặc Download Bài Tin Mừng MP3 tại đây

Tin Mừng: Mt 11,28-30
Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu
Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng”. Đó là lời Chúa.

https://images.ctfassets.net/korhebpva30x/5pSlYhBm741Mtf1VfZVN4l/e8644d8023153e8634fcbf35f50bb1c3/FR-Evangile-Illustre-2018-12-12-web-2019-07-18.jpg?w=982&fm=webp&fit=fill&q=75
Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. (Mt 11, 28-30)

Bài liên quan

Check Also
Close
Back to top button