Café To GoQuán ven đường

Họp mặt ngày đầu Năm Mới 2020 tại Minh Tân Bonsai

Nhóm cựu Philippe Minh

Anh Hùng Thủ Đức

Anh Tùng Cầu Kho

Anh Phước

Anh Dũng “thiên lôi”

Anh Trần Ngọc Long (cựu Philippe Minh 69)

Anh Phần

Hùng & Phần

Mic Đạt

Cha Phêrô Lê Văn Chính (Cha sở Cầu Kho, cựu Philippe Minh 67)

Anh Út Luôn và anh Phước

Anh Út Luôn

Cha Antôn Lương Thủ Hơn

Anh Sơn “Cô Ba”

Cha Giuse Mai Quang Minh (vừa giải phẫu não, cựu Philippe Minh 67)

Tiệc Mừng Năm Mới 2020

HAPPY NEW YEAR

NguoiAnGiang

Trang trước 1 2 3

Bài liên quan

Back to top button