Café To GoQuán ven đường

Mừng 25 năm Linh Mục của Cha Phêrô Nguyễn Minh Thúy

Tuyến Vũ từ Houston, Texas

image1

9 giờ sáng ngày 14.8.2016, tại nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ La Vang ở Houston Texas, Cha Phêrô Nguyễn Minh Thúy (P. Minh 70) dâng Thánh Lễ Tạ Ơn mừng 25 năm Linh Mục cùng đồng tế với Cha Chánh xứ GB. Nguyện Đức Vương, Cha Lôrensô Đinh Tú Tòan, Thầy Sáu Micae Nguyễn Kim Khánh và Cha FX Nguyễn Văn Việt (P. Minh 70). Thánh lễ sáng hôm nay, ngoài cộng đoàn giáo xứ và anh em Cựu Chủng Sinh Vĩnh Long còn có thân nhân hai bên nội ngoại của Cha Thúy (Nguyễn Phong Sơn (P. Minh 72) là anh bà con của Cha Thúy).

Cuối lễ, cộng đoàn tặng vòng hoa cho Cha Thúy và Cha Chánh xứ trao tặng Cha Thúy Phép Lành Tòa Thánh. Sau đó, mọi người cùng nhau đến nhà hang Tao Ngộ để dung cơm trưa trong khoông khí thân tình ấm cúng.

image2 image3PLToaThanh image4 image5 image6 image7 image8

Ảnh ngoài lề:

03Đầu bếp Trung từ Nữu Ước trổ tài làm sushi chiêu đãi Cha Thúy và anh em trong tối hôm ấy.

Bài liên quan

Back to top button