Café To GoQuán ven đường

RIP | Cha Phêrô Bùi Thanh Xuân | Kính viếng và cầu nguyện

Vài hình ảnh sáng nay (04.02.2018) từ Họ Hòa Lạc, do anh Bé Ba Châu chụp qua điện thoại gởi về:

 

Đệ tử ruột (người Khmer) của Cha Phêrô

Lễ 8 giờ tối Chúa Nhật

tiếp tục cập nhật từ Họ Hòa Lạc…

Bài liên quan

Back to top button