Café To GoQuán ven đường

RIP | Ông Antôn Nguyễn Văn Mai

Requiescat In Pace

https://canhdongtruyengiao.net/wp-content/uploads/2017/03/an_crown04-2a.gif

CÁO PHÓ

Anh em cựu P. Minh Vĩnh Long trân trọng bào tin:

ANH ANTÔN NGUYỄN VĂN MAI

Cựu P. Minh lớp 67 (Gốc Bãi Xan, Trà Vinh)
Được Chúa gọi về vào lúc 17g45, ngày 10.07.2022
Hưởng thọ 69 tuổi

Lễ An Táng vào lúc 9 giờ, ngày 12.07.2022
tại Nhà Thờ Phước Định.
Sau đó an táng tại Đất Thánh Phước Định.

Xin anh em giúp lời cầu nguyện,
phó thác người anh em vừa từ biệt chúng ta
vào lòng nhân từ của Thiên Chúa.

Thành kính phân ưu cùng gia đình Anh Antôn.

Trân trọng báo tin.
Tm. anh em cựu Philipphê Minh Vĩnh Long
Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button