Café To GoQuán ven đường

Thơ Mời Họp Mặt Cựu Philipphê Minh Vĩnh Long Lần XXIII

THƠ MỜI

BĐD Cựu Chủng Sinh Philipphê Minh Vĩnh Long
trân trọng kính mời:

– Quí Cha.
– Quí Anh Em đại diện Ex Luro Sài Gòn.
– Quí Anh Em đại diện CCS Gioan XXIII Mỹ Tho.
– Quí Anh Em CCS Vĩnh Long (trước và sau năm 1975).
– Quí Phu nhân CCSVL.

Đến họp mặt truyền thống hàng năm và hiệp dâng Thánh lễ
cầu nguyện cho các Cha Giáo và Anh Em Cựu Chủng Sinh
còn sống hoặc đã qua đời.

– Thời gian: Từ 07g đến 14g Thứ Bảy 11.07.2020
– Địa điểm: Tiểu Chủng Viện P. Minh Vĩnh Long,
88 Trưng Nữ Vương, P. 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Vĩnh Long, ngày 5 tháng 7 năm 2020.
TM BĐD CCSVL
Đôminicô Lâm Hữu Tài

Bài liên quan

Back to top button