Chúa Nhật 4 Mùa Vọng A | Bài giảng buồn ngủ

Lm Phêrô Trần Thế Tuyên | Bài giảng buồn ngủ

Phúc Âm Thánh Sử Matthêu
Đọc giả chính gốc Giu-dêu rặc ròng
Tiên tri, tổ phụ, một lòng:
Rằng Đấng Cứu Thế giống dòng đế vương.
Tổ phụ – Đa-vít – một đường.
Hàng dọc đi xuống tỏ tường Giu-se
Maria trinh nữ kết se
Chồng vợ, đám cưới mắt che phàm trần.
Giêsu sinh bởi Thánh Thần
Là Con Thiên Chúa làm thân con người
Mẹ Thánh trinh tiết rạng ngời
Giuse nghĩa phụ trọn đời hy sinh.
Sáng tối ghi khắc lời kinh:
“Xin vâng” ý Chúa truyền tin sứ thần.
Bao lâu sống chốn gian trần
Vững tin: “Thiên Chúa ở cùng chúng ta!”
Amen