Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Những Vị Thánh Tương Lai | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
LỄ CÁC ĐẲNG
(Ga.6,37-40)
***

 NHỮNG VỊ THÁNH TƯƠNG LAI

Nếu bạn muốn xem bài viết suy niệm này, mời bạn vào Địa chỉ sau đây:

http://thegioiriengtu.com/dung-chan/369-suy-niem-nhung-vi-thanh-tuong-lai

Bài liên quan

Back to top button