Antôn Nguyễn Văn TiếngSuy niệm

Phép Rửa trong Thánh Thần | NVT

SUY NIỆM TIN MỪNG
LỄ CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA
(Mc.1,7-11)
****

PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN

7 Khi ấy ông Gioan rao giảng rằng: “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.”

9 Hồi ấy, Đức Giê-su từ Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gio-an làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. 11 Lại có tiếng từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” (Mc.1,7-11).

_______________

SUY NIỆM

PHÉP RỬA TRONG THÁNH THẦN  

+ 1. Mỗi người đều sinh ra trong tội

Đây là chuyện có thật xảy ra tại một Họ đạo.

Có một đôi hôn phối được chuẩn khác đạo. Người chồng ngoại giáo khi chưa lấy được vợ Công Giáo thỉ tỏ ra rất hiền hậu. Anh ta thề hứa tôn trọng mọi điều kiện hôn nhân dị giáo. Nhưng khi đã lấy được vợ rồi, không lâu sau đó, anh bắt đầu tìm mọi cách hạn chế vợ đi lễ. Anh thường dùng những lời lẽ xúc phạm đến đạo, và cao điểm của sự xúc phạm đó, là sau khi vợ anh sinh con, chị ta muốn đem con đến chịu bí tích Rửa Tội, anh đã dứt khoát ngăn cấm, với lập luận: “Đứa nhỏ mới sinh, có tội gì mà rửa”, và kèm theo những lời lẽ hết sức vô lễ.

Theo cách nhìn thường tình của con người, và để “xét xử” theo luật pháp, nói chung chung, người ta căn cứ theo hành động để định tội. Ý tưởng về việc “Đứa nhỏ mới sinh ra, có tội gì mà rửa”, không nói đến góc nhìn Đức Tin, chỉ nói đến góc nhìn đời thường, thật ra cũng không sai, nhưng chưa đủ, mà cái gì còn thiếu, thì chưa hoàn toàn đúng, chưa hoàn toàn đúng thì cũng là một hình thức sai lầm.

Ngay cả chỉ nói về góc nhìn con người bình thường thôi, ta cũng hiểu được “mầm móng sai lầm” đã tiềm ẩn trong mỗi con người ngay từ khi sinh ra.

Ta vẫn lấy hình ảnh một bé thơ để minh họa hình ảnh một thiên thần, nhưng “thiên thần” ấy lớn lên không còn là “thiên thần” nữa, vì mầm móng sai lầm – mầm móng tội lỗi – theo thời gian lớn lên và có nguy cơ đưa thiên thần ấy vào… địa ngục! 

Ngài thấy cho : lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,
đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. (Tv.51,7).

Đây không phải là một triết lý “Nhà Đạo”, nhưng đó là chuyện hiển nhiên của phận người.

Hành trình của sông ra biển không nhanh như hành trình của con người đến với sai lầm (Voltaire).  

+ 2. Phép Rửa trong Thánh Thần

Khát vọng chân chính là khát vọng muốn mình được trong sạch. Đó là cái “tâm thiện” – Thiện căn ở tại lòng ta (ND )– chỉ có cái “tâm trong sạch” mới đem đến cho con người sự bình an đích thực trong cuộc sống. Cái an bình của cái tâm trong trắng, thanh thản.

Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,
đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ. (Tv.51,12).

“Tấm lòng trong trắng ấy” phải được tẩy xóa từ Phép Rửa trong Thánh Thần của Đấng Cứu Thế.

Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. (Tv.51,9).

Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ,
và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con. (Tv.51,14).

Tội lỗi như một vết dầu loang tràn lan cả thế giới.

Hạnh phúc ở đâu trong thế giới tối tăm này?

Người ta không thể xây dựng một thế giới tươi đẹp và an bình nếu mỗi người không thể tạo cho mình một tâm hồn tươi đẹp và an bình. Tâm hồn ấy thoát ra vùng tăm tối của tội lỗi. 

Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của người Do Thái. 2Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” 3Đức Giêsu trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.” 4Ông Nicôđêmô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” 5Đức Giêsu đáp: “Thật, Tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi Nước và Thần Khí. 6Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. (Ga.1-5)

Cuộc đời là cuộc hành trình về nhà Cha, bởi hạnh phúc đích thực chính là vì chúng ta được làm con Thiên Chúa.

Nhưng con người quá yếu đuối, mang con tim tội lỗi bước vào dòng đời tăm tối biết đâu là bến bờ tìm về Quê Cha, nên Tình Chúa bao la, đã thương ta, tái tạo cho ta một con tim trong sạch, cho ta lớn lên trong Thánh Thần để ta vững bước vào đời, mạnh mẽ và trung thành giữ vững niềm tin hướng đi của đời ta.

Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.  Ðó là Thần Khí sự thật, Ðấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. (Ga.14,16-17).

Lạy Chúa,

Xin dùng cành hương thảo
rảy nước thanh tẩy con, con sẽ được tinh tuyền;
xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. (Tv.51,9).

 Amen.

Lm. Antôn NGUYỄN VĂN TIẾNG

 

 

Bài liên quan

Back to top button