Ca đoàn giới trẻ Giáo xứ Saboba (Ghana) hát tiếng Việt bài “Xin vâng”