Đức Phanxicô gặp Trưởng tộc Raoni

Ông Raoni sống ở Ba Tây, ông có chuyến đi Âu châu 3 tuần để làm cho mọi người quan tâm đến các nguy cơ của việc phá rừng và cố gắng quyên góp một triệu âu kim để bảo vệ vùng Xingu (Ba Tây).

Cuộc gặp chuẩn bị cho Thượng hội đồng về Amazzonia sắp tới

Vatican cũng nhắc lại cuộc gặp này là cũng để chuẩn bị cho Thượng hội đồng về vùng Amazzonia sẽ diễn ra tại Vatican vào tháng 10 sắp tới. Thượng hội đồng đề cập đến vấn đề môi sinh tại đây và các thách thức mục vụ mà giáo dân trong vùng phải đối diện. Vùng rừng Amazzonia có 3 triệu người dân bản địa và chiếm 43% diện tích Nam Mỹ.

Tài liệu chuẩn bị để làm việc cho Thượng hội đồng sẽ được công bố vào tháng 6.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

http://phanxico.vn/wp-content/uploads/2019/05/d7lcqehuyaef_jq.jpg