Thế Giới nhìn từ Vatican 28/12/2017: Phép lạ do lời cầu bầu của ĐGH Phaolô VI

VietCatholicNews

• Phép lạ do lời cầu bầu của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục • Đức Thánh Cha quở trách các cựu viên chức Vatican “tự xem mình như những vị tử đạo” • Đức Thánh Cha phê bình thói lôi tin cũ ra đánh bóng thành tin mới của các ký giả • Nhiều khách hành hương hủy bỏ chuyến đi mừng Chúa Giáng Sinh tại Thánh Địa • Nhận định của Đức Thượng Phụ Bácthôlômêô về vai trò của tôn giáo trong thế giới ngày nay • Cuộc bỏ phiếu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc về tình trạng của Giêrusalem • Giáng Sinh tại miền đất vừa được giải phóng khỏi bọn khủng bố Hồi Giáo IS • Ấn Giáo cực đoan cấm các trường Công Giáo không được mừng lễ Giáng Sinh • 250,000 nhân viên cảnh sát được triển khai để bảo vệ lễ Giáng Sinh tại Indonesia • Đảng viên và các viên chức công quyền Trung Quốc bị cấm không được mừng lễ Giáng Sinh.