Ngó người Sài Gòn du xuân | Hoa Xuân Đinh Dậu Tao Đàn

TaoDan_061 TaoDan_062 TaoDan_063 TaoDan_064Cây mai xanh

TaoDan_065 TaoDan_066 TaoDan_067 TaoDan_068 TaoDan_069 TaoDan_070 TaoDan_071Năm rồi xuất hiện mode áo dài cách tân mặc với quần tây ống bó, khá đẹp.
Năm nay áo dài cách tân lại mặc với jupe hoặc quần lửng ống rộng.
Không đẹp, có vẻ luộm thuộm, không trang nhã…

TaoDan_072 TaoDan_073 TaoDan_074 TaoDan_075 TaoDan_076 TaoDan_077 TaoDan_078 TaoDan_079 TaoDan_080