Ngó người Sài Gòn du xuân | Hoa Xuân Đinh Dậu Tao Đàn

NguoiAnGiang

Sáng 24.01.2017. Vườn Tao Đàn…
Đúng là Sài Gòn vẫn dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm…
Ngó qua ngó lại, thấy cái gì là lạ, ngồ ngộ thì đưa máy lên bấm…

TaoDan_001 TaoDan_002 TaoDan_003 TaoDan_004 TaoDan_005 TaoDan_006 TaoDan_007 TaoDan_008 TaoDan_009 TaoDan_010 TaoDan_011 TaoDan_014Ban nhạc Flamenco

TaoDan_013Ban nhạc Flamenco

TaoDan_015

Ban nhạc Flamenco

TaoDan_016Ban nhạc Flamenco

TaoDan_017Ban nhạc Flamenco

TaoDan_018Nhiều loài hoa sứ lạ

TaoDan_019 TaoDan_020