ThơVăn - Nghệ

Chúa Giáng Sinh | Thơ | Phan Thái

Đây Con Thiên Chúa trên trời,
Nay sinh xuống thế làm người trần gian.
Đêm đông trong cảnh cơ hàn,
Cứu nhân loại khỏi lầm than khốn cùng.
Thiên Thần vang tiếng hát chung,
Mục đồng cũng đến kính cung bái chào.
Bao vì tinh tú nơi cao,
Cùng nhau tỏa sáng Chúa ban ơn lành.

PHAN THÁI
Mùa Sao Sáng 2023

Bài liên quan

Back to top button