Cũng là của giả như nhau | Câu chuyện cuối tuần

CŨNG LÀ CỦA GIẢ NHƯ NHAU

Đây là câu chuyện “Cũng là của giả như nhau”:

Ngày xưa, có một vị Hoàng Đế lâm bệnh nặng, cái chết đang ngày một đến gần. Ông ta liền triệu tập văn võ bá quan trong triều lại, nói với họ:

“Trước khi băng hà, Trẫm muốn biết các khanh đánh giá  và đối xử với Trẫm như thế nào. Theo các khanh, Trẫm là một Hoàng Đế tốt hay không tốt ? Các khanh cứ nói thật lòng, đừng e ngại, đừng giả dối. Trước khi chết, Trẫm sẽ tặng cho mỗi khanh một viên ngọc quý làm kỷ niệm”.

Các quan lần lượt từng người một bước lại gần vị Hoàng Đế đang mệt nhọc nằm trên long sàng. Mọi người đều dùng những lời hoa mỹ hết sức tán dương Hoàng Đế vĩ đại, cầu chúc người an khang cho dân cho nước được cậy nhờ.

Đến lượt nhà thông thái nhất Vương Quốc, ông ta nói khẽ với Hoàng Đế:

“Thần không thể không nói với Bệ hạ, chân lý không thể mua được bằng tiền bạc châu báu !”.

“Nếu như vậy, Trẫm sẽ không tặng cho khanh tiền bạc hay châu báu. Chỉ cần khanh nói ra ý nghĩ thật trong đầu khanh mà thôi !”. Vị Hoàng Đế mỉm cười gặng hỏi.

Nhà thông thái bình tĩnh nhìn vị Hoàng Đế đang nằm, mắt lim dim, vẻ mệt mỏi, nói:

“Bệ hạ ! Xin cho phép thần nói ra cách nhìn của thần đối với ngài: Thần cũng như Bệ hạ, ai cũng có nhiều ưu điểm và nhược điểm. Bệ hạ mà phạm sai lầm thì hậu quả sẽ vô cùng quan trọng và biến thành tai họa cho nhiều người, cho Quốc gia. Nhân dân chịu sưu cao thuế nặng, nổi dậy khắp nơi. Ngài còn xây dựng cung điện, yến tiệc lu bù, gây tốn kém tiền của quá nhiều !”.

Hoàng Đế nghe nhà thông thái phê phán, cảm thấy kinh hoàng, liền im lặng ngẫm nghĩ một lúc lâu. Cuối cùng, vị Hoàng Đế liền sai người mang tặng các vị đại thần những viên ngọc quý giá và phong cho nhà thông thái chức vị Tể tướng.

Một thời gian sau, các vị đại thần liền kéo nhau đến trước vị Hoàng Đế, khải tấu:

“Bệ hạ ! tên gian thương nào đã cung cấp châu báu cho Ngài để tặng thưởng cho chúng thần ngày trước, hắn đáng phải bị chém đầu ! Châu báu của hắn bán cho Bệ hạ toàn là của giả.

“Điều đó Trẫm đã biết trước rồi. Nhưng Trẫm cần nói cho các khanh rõ một điều, những viên châu báu đó cũng giống như lời nói của các khanh đối với Trẫm, cũng là của giả như nhau cả thôi !”. Vị Hoàng Đế nghiêm khắc trả lời.

MAI NHẬT THI
Biên tập